Žemės nuoma

Spausdinti

Informacija valstybinės žemės nuomininkams ir naudotojams

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ ir  Kelmės rajono savivaldybės taryba  2014 m. birželio 27 d. spendimu Nr. T-185 „Dėl valstybinės žemės  nuomos mokesčio 2014 metais“ nustatė valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifus.

Juridiniai asmenys žemės nuomos mokesčio deklaracijas už einamuosius metus privalo pateikti iki spalio 15 dienos, o žemės nuomos mokestį sumokėti iki lapkričio 15 dienos. Juridiniai asmenys, nesudarę valstybinės žemės nuomos sutarčių, naudojamų žemės sklypų vidutines rinkos vertes gali sužinoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės skyriuje arba Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriuje.

2013 m. spalio 1 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 848 yra patvirtinta nauja juridinių asmenų žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo deklaracijos forma. Ši forma yra pateikta šiame puslapyje.

Fiziniams asmenims (gyventojams) žemės nuomos mokestį apskaičiuoja ir deklaracijas pagal nustatytą tvarką pateikia savivaldybės administracijos Finansų skyrius iki lapkričio 1 d. Žemės nuomos mokesčio sumokėjimo terminas – lapkričio 15 d. Asmenys, kurie yra pakeitę ar visai nedeklaravę gyvenamosios vietos, žemės nuomos mokesčio deklaracijų gali negauti. Jie turėtų atvykti į Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrių arba informuoti telefonu  (8 427) 69 064 dėl gyvenamosios vietos patikslinimo.

Dėl lengvatos pritaikymo fiziniai asmenys, kuriems nustatytas 0-40 procentų  darbingumo lygis ir šeimoje nėra darbingų asmenų, iki rugsėjo 15 d. turi pateikti neįgaliojo pažymėjimą savivaldybės administracijos Finansų skyriui arba seniūnijai, kurioje gyvena.

Asmenys, turintys nuomojamų arba naudojamų valstybinės žemės sklypų ir negavę apskaičiuotos žemės nuomos mokesčio deklaracijos už 2014 metus iki lapkričio 1 d., turi kreiptis į seniūniją, kurioje gyvena, arba į savivaldybės administracijos Finansų skyriaus 131 kabinetą. Gavus deklaraciją, būtina peržiūrėti, ar visi nuomojami arba naudojami žemės sklypai apmokestinti. Deklaracijoje pastebėjus netikslumų, prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės žemėtvarkos skyrių arba savivaldybės administracijos Finansų skyrių.

Žemės nuomos mokestį fiziniai ir juridiniai asmenys turi pervesti į Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus (įstaigos kodas 188768730) sąskaitą Nr. 967300010080343234, esančią banke „Swedbank“ AB (banko kodas 73000) iki lapkričio 15 dienos. Sumokėti galima naudojantis bankų paslaugomis, internetu, bet kuriame pašto skyriuje ir visose MAXIMA parduotuvių kasose. Likus nepriemokai, nuo lapkričio 16 dienos bus skaičiuojami delspinigiai.


Tarybos 2013 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T-152 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO 2013 METAIS“

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO DEKLARACIJOS forma (juridiniams asmenims)

Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas