Žalpių krašto „Loskavos" - Šv. Mergelės Marijs Maloningosios atlaidų šventė

Spausdinti

Žalpių krašto „Loskavos“ – Šv. Mergelės Marijos Maloningosios atlaidų šventė.

                                                                      PROGRAMA:

             11.30 val. Kantičkinių giesmių mokymasis Žalpių Šv. Benedikto bažnyčioje

             12.00 val. „Loskavos“ – Šv. Mergelės Marijos Šv. Mišios Žalpių Šv. Benedikto bažnyčioje       

             13.00 val. Edukaciniai užsiėmimai vaikams „Piemenėlių instrumentai ir žaidimai“

             13.00 val.  Prof. Habil. Dr. Alfonso Motuzo paskaita Šv. Benedikto bažnyčioje „ Šv. Mergelės Maloningosios arba Loskavos atlaidai: tradicija ir dabartis“

             13.00  val.  Sakralinės muzikos koncertinė programa

             14.30 val. Mažeikių r. Viekšnių kultūros centro kapelos „Virventa“ šventinis koncertas. Žalpių šeimininkių kulinarinio paveldo pristatymas.