Šv. Jokūbo kelio turizmo maršrutai Kelmės rajone

Spausdinti

Jokubo_kelias_prisijungusios_savivaldyb__s.jpg

Lietuvos Respublikos savivaldybės prisijungusios prie Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos

conchaCL.jpg

Šv. Jokūbo kelio simbolis - kriauklė

 

2016-aisias metais Lietuvos vyriausybė patvirtino 33 bažnyčių, vienuolijų, šventų vietų sąrašą, sudarančių Šv. Jokūbo kelio tinklą Lietuvoje. Šv. Jokūbo - Kriauklės ženklu pažymėtos ne tik 11 Šv. Jokūbo vardo bažnyčių, bet ir kitos šalies šventos ir išskirtinės vietovės, kurios sudaro šv. Jokūbo kelią Lietuvoje. Sąraše ir Kelmės rajoną garsinantis Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno kompleksas.

Per Lie­tu­vą drie­kia­si ke­tu­ri tarp­tau­ti­niai Šv. Jo­kū­bo ke­liai ar­ba Šv. Jo­kū­bo ke­lio at­ša­kos, yra ir vi­di­nis pi­lig­ri­mų ke­lias - Šv. Jo­kū­bo žie­das, jun­gian­tis vi­sas vie­nuo­li­ka Šv. apaš­ta­lo Jo­kū­bo baž­ny­čių. Kelmės rajono gyventojai gali pasigirti dvejais tarptautiniais keliaisiais-atšakomis - Šiaulių ir Kauno keliais. Per Kelmės rajoną nusidriekia ir vidinis piligrimų kelias. Daugiau informacijos apie oficialius pilgrimų kelius-atkarpas Lietuvoje http://www.saintjamesway.lt/Edu/ 

Kelmės rajone gausu sakralinio paveldo objektų. Piligrimai, žygeiviai atvykę į Kelmės rajoną tikrai nenusivils - rajone per 20 įvairios stilistikos bažnyčių, koplytėlių ir nesuskaičiuojamų pakelių kryželių. Tradicija statyti kryžius pakelėse piligrimų tarpe gyvuoja nuo seno.

Piligrimams, žygeiviams, turistams pristatome specialų maršrutą Kelmės rajone

Palendriai-Kurtuvėnai_marsrutas.pdf