Pradedamas įgyvendinti projektas „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione"

Spausdinti

atsisiųsti_1.png

Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras kartu su partneriu Lietuvos Samariečių bendrijos Kelmės skyriumi pradedama įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšų finansuojamą projektą „Socialinio verslo kūrimas Šiaulių regione" kuriuo bus siekiama supažindinti žmones su socialiniu verslu, jo samprata ir vystymo glimybėmis bei siekiama paskatinti sukurti socialinį verslą.
Projekto metu bus organizuojami įvairūs renginiai: konferencijos, diskusijos, išvykos. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurti 9 socialiniai verslai, kurie gaus finansinę paramą socialinio verslo kūrimui.