Pakoreguotas Kaimo plėtros programos paraiškų rinkimo grafikas

Spausdinti

Pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2020 metais grafikas – organizuojami du papildomi paraiškų rinkimai.

Grafike numatyta, kad papildomas KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas" paraiškų priėmimas organizuojamas nuo š. m. lapkričio 2 d. iki gruodžio 18 d..

Papildomas KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ paraiškų priėmimas vyks nuo š. m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 30 d.

Paraiškų priėmimo grafikas patvirtintas š. m. rugsėjo 2 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-630.

 

NMA informacija