Kvietimas į Kelmės miesto vietos veiklos grupės strategijos rengimą

Spausdinti

Kelmės miesto gyventojų bei Kelmės mieste savo veiklą vykdančių fizinių ir juridinių asmenų dėmesiui

 

Kelmės miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Kelmės miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas“, kuris finansuojamas ES fondų, LR valstybės ir Kelmės miesto vietos veiklos grupės lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“. Įgyvendinamas projektas yra orientuotas į vietinio įsidarbinimo galimybių didinimą, bendruomenių socialinės integracijos skatinimą, panaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.


Gruodžio 11 d. 10 val. kviečiame Jus į Kelmės miesto vietos veiklos grupės organizuojamą renginį, kurio metu apžvelgsime Kelmės miesto socialines ir demografines problemas, nagrinėsime socialinę atskirtį patiriančių asmenų poreikius ir problemas bei galimus problemų sprendimo būdus, panaudojant Europos Sąjungos paramos lėšas.

Renginio metu kviesime pasidalinti mintimis, įžvalgomis ir patirtimi šiais klausimais:

1. Su kokiomis socialinėmis grupėmis (marginalių asmenybių, neįgaliųjų, bedarbių, ilgalaikių bedarbių, neaktyvių asmenų, nedirbančių, nestudijuojančių ir nesimokančių (jaunimo) ir kt. (pvz., vienišos mamos/tėčiai, daugiavaikės šeimos, vieniši asmenys ir pan.) susiduriate ar dirbate Jūs/Jūsų įstaiga?  Dėl kokių priežasčių šių grupių asmenys liko ,,paribyje”?

2. Kokių turite pasiūlymų dėl bendruomenės socialinės integracijos?

3. Kokius projektus siūlytumėte įgyvendinti ir kokius projektus galėtų įgyvendinti Jūsų įstaiga, įmonė ar organizacija, kad būtų išspręstos problemos su kuriomis susiduria atskirtį patiriančių asmenų grupės ir/arba Jūsų įstaiga?

 

Renginys vyks Kelmės mažajame teatre, adresu Laisvės gynėjų g. 1, Kelmė.

Kviečiame aktyviai dalyvauti ir pareikšti savo nuomonę.

Registruotis prašome telefonais 61430, 8 673 53489 arba elektroniniu paštu direktore@kelmevic.lt

 

zenklas 2015%2004%2013