Kvietimas į Kelmės miesto vietos veiklos grupės organizuojamą renginį

Spausdinti

zenklas_2015_2004_2013.jpg


Gerbiamieji Kelmės miesto gyventojai bei Kelmės mieste savo veiklą vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys,


            kviečiame Jus š. m. vasario 12 d. 14 val. į Kelmės miesto vietos veiklos grupės organizuojamą renginįkurio metu bus pristatoma Kelmės miesto vietos plėtros strategija,joje numatyti miesto plėtros tikslai ir prioritetai bei suplanuotos veiklos šiems tikslams įgyvendinti.

Kelmės miesto vietos plėtros strategiją parengė Kelmės miesto vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektą „Kelmės miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas“, kuris buvo finansuojamas Europos Sąjungos fondų, Lietuvos Respublikos Valstybės ir Kelmės miesto vietos veiklos grupės lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“. Įgyvendintas projektas yra orientuotas į vietinio įsidarbinimo galimybių didinimą, bendruomenių socialinės integracijos skatinimą, panaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

 

Renginys vyks Kelmės rajono savivaldybės administracijos salėje (II aukštas), adresu Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis  tel.: 861069880, 867353489 arba elektroniniu paštu  kelmesmiestovvg@gmail.com