Kelmės šilumos tinklai , UAB

Kelmės šilumos tinklai , UAB

Pagrindinė UAB Kelmės šilumos tinklų veikla – šilumos gamyba ir tiekimas. Bendrovė taip pat tiekia šilumos punktų, pastatų šildymo sistemų priežiūros paslaugas. Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Kelmės šilumos tinklai“ įregistruota 1998.12.03. Nuo 2004-12-17 pervadinta į  UAB “ Kelmės šilumos tinklai“. 2000-09-19  sudaryta sutartis tarp Kelmės r. savivaldybės ir UAB „Litesko“ Nr. 00-02-25-004 dėl UAB “ Kelmės šilumos tinklai“ eksploatuojamo šilumos ūkio nuomos, kuri galioja iki 2030-06-01. 2002 m. iš likviduojamos AB „Sphagnum“ perimtas Tytuvėnų m. šilumos ūkis. 2003 m. pastatyta nauja katilinė, 2006 m. renovuoti lauko šilumos tinklai. Nuo 2009 m. teikia viešąsias pirčių ir dušų paslaugas.

Kelmės rajono savivaldybės taryba 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-331 nustatė UAB „Kelmės šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 15,00 + TKD   (4,34 + TKD),  dedamąsias 2015 metams:
1.1.  vienanarės kainos pastoviąją dedamąją- 15,00 ct/kWh (4,42 euro ct/kWh) be PVM;
1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TKD.
Vienanarės kainos kintamoji dedamoji apskaičiuojama pagal formulę:
T KD = 1,07 + (256,99 x Tkuro)/(2,283 x 10000)
čia:
Tkuro – biokuro kaina, Lt/tne (Eur/tne).
Nustatytos šilumos kainų dedamosios įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 dienos ir galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Šilumos kainos perskaičiuojamos kas mėnesį, keičiantis kuro kainoms.

Adresas:
A. Mackevičiaus g. 10, LT-86135 Kelmė
Tel. (8 427) 61084

Interneto svetainė www.kelmesst.lt