Priešgaisrinės saugos mokymai

Spausdinti
Kviečiame įmonių vadovus, asmenis, atsakingus už gaisrinę saugą įmonėje, besidominčius teisės aktais, reglamentuojančiais gaisrinę saugą į 2019 m. kovo 26 d. 13 val. į organizuojamus kursus pagal ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ VADOVŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMUS. Pagrindas: LR PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 11 straipsnio 5 dalis: „Priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą turi baigti įmonės, įstaigos, organizacijos, kurių sąrašą pagal vidaus reikalų ministro patvirtintus kriterijus nustato Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento direktorius, vadovas arba tokios įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojas, kuriam jos vadovas paveda vykdyti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.“
Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymo programos paskirtis - supažindinti objektų vadovus, atsakingus asmenis su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.
Kaina 40 Eur/asmeniui
Išduodami pažymėjimai, kurie galios neterminuotą laiką.
Mokymai vyks adresu: Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre (Birutės g. 4, Kelmė).
Kviečiame registruotis iš anksto tel. 8 (427) 61430 arba 8 673 53489; el.p. vadyba@kelmevic.lt
Išankstinis apmokėjimas: Užsiregistravusiems bus išrašomos išankstinės sąskaitos