Kelmės vanduo, UAB

Kelmės vanduo, UAB

Kelmės rajono vartotojams geriamasis vanduo tiekiamas iš požeminių vandens šaltinių. Paskutiniaisiais metais vandens suvartojimas nuolat mažėjo.  Prognozuojama, kad iki 2015 metų požeminio vandens suvartojimas gali padidėti tik dėl naujų vartotojų prisijungimo. Pagrindinė kokybės problema Kelmės rajone, kurią reikia spręsti artimiausioje ateityje, yra padidinta geležies koncentracija požeminiame vandenyje. Šiuo metu geležis šalinama Kelmėje, Tytuvėnuose, Pagryžuvyje, Šaukėnuose, Gailiuose ir Kražiuose arba iš 59% viso centralizuotai tiekiamo vandens. Siekiant visiškai išspręsti šią problemą, būtinas ir vamzdynų renovavimas arba keitimas antriniam geležies teršimui išvengti. Iš viso šios problemos sprendimui būtina investuoti apie  40,0 mln. litų. Centralizuotai tiekiamu vandeniu Kelmės rajone aprūpinama apie 68,9% aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių gyventojų. Kiti gyventojai naudoja gruntinį šachtinių šulinių vandenį, kuris dažnai yra biologiškai užterštas ir neatitinka geriamojo vandens higienos reikalavimų. Bendrovės ilgalaikio turto balansinė vertė sudaro 28 582,6 tūkst. Lt litų. Per paskutinius 3 metus į šį ūkį  investuota apie 7,8 mln.  litų, tarp jų 6,26 mln. Lt iš projekto „Nemuno vidurupio baseino I projektas“. Bendri investiciniai poreikiai vandens ūkiui, kurie įgyvendintų sveikatingumo, visuotinumo ir prieinamumo principus bei aplinkosauginius reikalavimus, sudaro apie 175,6 mln. litų.

Adresas:
UAB „Kelmės vanduo“


Kooperacijos g. 1A, LT-86134 Kelmė

Tel. (8 427) 61227

Faksas (8 427) 61224

El. paštas kelmesvanduo@takas.lt

Interneto svetainė www.kelmesvanduo.lt


Įmonės kodas 162559136
PVM mokėtojo kodas LT625591314

Bylos svetaineje