Bažnyčios ir vienuolynai

Spausdinti

Bažnyčios ir vienuolynai

Autentišką ir ypač įdomią architektūrą yra išsaugojusios 5 bažnyčios su statinių kompleksais. Daugelyje jų nemažai sukaupta vertingų europinės reikšmės sakralinio meno kūrinių, taip pat XIX – XX a. pr. dievdirbių liaudies meno šedevrų. Įvairiu istoriniu laikotarpiu dabartinės Kelmės rajono teritorijoje veikė net 8 vienuolijos.

Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno ansamblis pagal savo meninę išvaizdą ir architektūrinių stilių jungtį yra originalus meno paminklas ne tik Lietuvoje, bet ir Šiaurės Rytų Europos meno kontekste. Daugelio menotyrininkų teigimu, Tytuvėnų ansamblis yra neišsemiamas istorijos, kultūros, architektūros ir dailės paminklų lobynas.
Maironio g. 2a, Tytuvėnai
Apsilankykite www.infotytuvenai.lt

Virtualioje erdvėje galite apžiūrėti http://www.panoramas.lt/index.php?page_id=746&oid=225&lg=2 

Vėlyvojo baroko stiliaus Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia (1757–1763) žinoma visoje Lietuvoje kaip katalikybės ir lietuvybės gynimo simbolis, įėjusi į istoriją Kražių skerdynių įvykiais, kurie sukėlė atgarsį visoje Europoje. Carinė valdžia, uždariusi vienuolyną, planavo bažnyčią nugriauti. Tikintieji prašė paversti vienuolyno bažnyčią parapine, todėl kreipėsi su prašymais į valdžią, carą, kitų šalių valdovus ir vyskupus. Gyventojai dieną ir naktį saugojo bažnyčią, neleisdami jos uždaryti. 1893 m. lapkričio 22 d. caro žandarai ir kazokai smurtu bandė susidoroti su vietos gyventojais. Buvo nužudyti 9 žmonės, sužeista 50 gyventojų. Šis istorinis įvykis žinomas Kražių skerdynių vardu ir vertinamas kaip katalikybės ir lietuvybės gynimo simbolis.
M. K. Sarbievijaus g. 45, Kražiai
Apsilankykite www.kraziai.lt

Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia (1768) yra viena geriausiai išsilaikiusių seniausių medinių bažnyčių Žemaitijoje. Šventoriuje stovi gana reto tipo varpinė, savo forma, praplatinta viršutine medine dalimi primenanti gynybinį bokštą (1875).
Liolių miestelis, Kelmės r.

Vertingos savo architektūra yra Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo (1804, 1877) ir Užvenčio Švč. Marijos Magdalietės (1703, 1825) bažnyčios.
Vaiguvos ir Užvenčio miesteliai. 

Žymus istorijos paminklas – Kražių kolegijos pastatas. Kolegija pastatyta 1616–1618 m. Ten 1617–1773 m. veikė jėzuitų kolegija, 1773–1817 m. – apskrities mokykla, 1818–1842 m. – gimnazija – svarbiausias to meto Žemaitijos švietimo ir religinio gyvenimo centras. Mokykloje dirbo ir mokėsi daug žymių visuomenės, kultūros veikėjų: poetas, filosofas Motiejus Kazimieras Sarbievijus, rašytojas Dionizas Poška, mokslininkas, rašytojas Mikalojus Daukša, vyskupas Motiejus Valančius, rašytojas Simonas Stanevičius, tautosakininkai broliai Antanas ir Jonas Juškos, etnografas Liudvikas Jucevičius ir kt.
Kolegijos g. 5, Kražiai
Apsilankykite www.kraziai.lt
 

Autentišką ir įdomią architektūrą išsaugojo Verpenos Šv. Onos bažnyčia (1775, 1877), Kelmės Evangelikų reformatų bažnyčia (1615, 1651), Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia (1901-1908), Liolių kapinių koplyčia (1853) ir Tytuvėnuose esanti Kristaus Gelbėtojo koplyčia-mauzoliejus (1853).
Verpena, Kelmės r.
Vytauto Didžiojo g. 75, Kelmė.
Liolių miestelis, Kelmės r.
S. Romerienės g. 9, Tytuvėnai

Šv. Benedikto vienuolynas Palendriuose – jame tarp iškilių kalvų, Vainagių girios pakraštyje, įsikūrę prancūzų vienuoliai iš Solesmės; paklydusios sielos vienuolių prieglobstyje gali surasti atgaivą.
Palendriai, Kelmės r.
Apsilankykite www.palendriai.lt