Dėmesio ūkininkai!!! AKM toliau skverbiasi į kiaulių laikymo vietas

Spausdinti

 

Vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 27 d. Nr. B1-576 įsakymu „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Radviliškio rajono savivaldybės Šaukoto seniūnijos Šaukoto I kaime", kiaulių laikymo vietą (bandos Nr. 41377001445), esančią Radviliškio  r. sav. Šaukoto sen. Šaukoto I k., paskelbtą AKM židiniu.

2. N u s t a t oma                                                                          

2.1. aplink AKM židinį apsaugos zoną, kurioje taikomi AKM kontrolės reikalavimų  22-26 punktai ir į kurią įeina Radviliškio r. sav. Šaukoto sen. Daužnagių k., Goriškio k., Grigalaičių k., Kadylų k., Miškinių k., Pakalnučių k., Papušynio k., Reksčių k., Šaukoto I k., Šaukoto II k., Šaukoto mstl., Tamošiškių k., Užžadikių k., Valatkiškių k., Žemųjų Levikainių k.;

2.2. aplink AKM židinį priežiūros zoną, kurioje taikomi AKM kontrolės reikalavimų 27-30 punktai ir į kurią įeina:

2.2.1. Kelmės r. sav. Tytuvėnų apylinkių sen. Antaniškių k., Budraičių k., Kelmynų k., Kleitiškių k., Kručų k., Lapučių k., Leošinos k., Medsodžių k., Naukaimio k., Pajuodupio k., Paraskalnio k., Pašakarnio k., Pežų k., Pivoraičių k., Plekaičių k., Šedbarų k., Trainaičių k., Vaitkaičių k.