BENDROJI ŽEMĖS ŪKIO POLITIKA PO 2020 METŲ

Spausdinti

 

Lietuvos žemės ūkio rūmų 2018 m. liepos 4-5 dienomis Vilniuje organizuotos tarptautinės konferencijos „Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) po 2020 m."metu pasirašytas komunikatas dėl 9 ES šalių žemės ūkio rūmų ir žemdirbių savivaldos organizacijų bendradarbiavimo, siekiant, kad BŽŪP po 2020 m. būtų paremta teisingų ir vienodų konkurencijos sąlygų ūkininkams visose ES valstybėse narėse užtikrinimu, turėtų pakankamą biudžetą ir būtų paparasta ūkininkams.

Komunikatas

Bratislavos deklaracija