Ar suteikiamos kompensacijos keičiant seną asbestinį stogą į naują? Kiek procentų kompensuojama?

Spausdinti

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 351 (Žin., Nr. 48 - 1777) patvirtino Asbesto šalinimo programą. Programos ilgalaikis tikslas - gerinti aplinkos būklę ir užtikrinti sveikesnę aplinką, palaipsniui ir saugiai šalinti asbesto turinčius gaminius iš aplinkos. Pirmiausia bus parengti teisės aktai, reglamentuojantys asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarką, Valstybės paramos teikimo nesaugių gaminių šalinimui iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų taisyklės.

2010 m. savivaldybė, taikydama minėtus teisės aktus, inventorizuos savo teritorijoje esančius pastatus, turinčius asbesto gaminių, ir įvertins jų būklę. Parengs savivaldybės paramos programą, skirtą asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų. Nuo 2011 metų bus teikiama parama asbesto turinčių gaminių pašalinimui. Teikiama parama galės pasinaudoti individualių namų savininkai, tačiau tik tie, kurių stogai yra nepatenkinamos būklės. Dėl paramos reikės kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės administraciją. Tai galima bus padaryti ne anksčiau negu bus įvykdyta asbesto turinčių pastatų ir gaminių inventorizacija. Kompensacija bus mokama už asbesto turinčių gaminių saugų pašalinimą, t.y. sutvarkymą, o ne naujos stogo dangos įsigijimą.

Kompensacijos dydis priklausys nuo pristatytų asbesto turinčių atliekų kiekio į stambiagabaritinių (didelių ir pavojingų) atliekų aikšteles, vietinius atliekų tvarkymo punktus ar tiesiogiai perduotas atliekų vežėjui. Koks bus paramos dydis, šiandien tiksliai dar negalima pasakyti. Tai priklausys nuo inventorizacijos rezultatų ir biudžeto galimybių. Kol kas preliminariai galime pasakyti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo projekto „Dėl asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašo ir dėl Valstybės paramos teikimo asbesto turinčių gaminių pašalinimui iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų taisyklių patvirtinimo“ 4 priede nustatytais įkainiais statinio naudotojui už asbesto turinčių gaminių saugų pašalinimą skiriamos kompensacijos dydis (planuojamas): 1 kg – 0,3 Lt.