Alberto Brazo ūkis

Alberto Brazo ūkis

Valentina, Vitalijus ir Albertas Brazai kartu su tėvais 1991-aisiais iš Rytų Vokietijos grįžo į senelių ūkį Kelmės rajone. Dabar visi trys ūkininkauja: dirba apie 600 ha žemės, laiko porą šimtų karvių ir tiek pat prieauglio. Samdo tuziną darbininkų. Jų ūkis parduoda daugiau kaip tūkstantį tonų pieno per metus. Sesuo ir broliai susibūrė į kooperatyvą „Kelmės agroservisas". Brazai pradėjo kurti ūkį nuo 22 ha iš senelio paveldėtos žemės ir vienos karvės.Šiuo metu Brazų pieno ūkis - vienas iš stambiausių Kelmės rajone. Per metus parduoda apie tūkstantį tonų žaliavos.

Ūkis turi visą reikalingą šienavimo techniką, pakankamai traktorių, priekabų. Tik kukurūzų kombainą samdo. 50 hektarų kukurūzų augina pašarams. Tačiau dėl tiek nevertėtų pirkti specialios technikos.

Kol kas Brazų ūkiai nedaug augino javų. Dabar planuoja įtręšti pievas ir ganyklas. Pagerinus jų kokybę, reikės mažiau plotų pievoms ir ganykloms. Galės daugiau auginti javų.

 

Adresas

Nirplių k., Liolių sen.


Telefonas: (8 427) 68160, 8 699 63086

El. paštas albertasbrazas@gmail.com