Aktuali informacija apie įsipareigojimų terminus liepos mėn.

Spausdinti

Ūkininkams, siekiantiems gauti išmokas už deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, primename svarbiausius liepos įsipareigojimų terminus. 

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) interneto svetainėje birželį paskelbtame straipsnyje atkreipėme pareiškėjų dėmesį į ūkio darbus, kuriuos būtina pradėti ne anksčiau liepos 15 d. Pateikta informacija aktuali pareiškėjams, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonę „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos", taip pat dalyvaujantiems KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas" remiamose veiklose ir ūkininkaujantiems „Natura 2000" teritorijose. Tuo tarpu šį kartą norėtume priminti svarbius terminus ūkininkams, siekiantiems gauti tiesiogines išmokas. 

 

Daugiau informacijos: https://www.nma.lt/18240